Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwobr / Award

Llongyfarchiadau i M am ennill yr Unawd i flwyddyn 3 a 4 yn yr Eisteddfod ysgol ym mis Mawrth eleni. Derbyniodd hi'r tlws arbennig yma yn ein gwasanaeth ysgol heddiw. Da iawn M! Rhodd i'r ysgol oedd y tlws gan Mrs Sian Phillips cyn-ddirprwy yr ysgol.

 

Congratulations to M who won the solo for Year 3 and 4 in our school Eisteddfod in March and was awarded a trophy to recognise this during our school assembly this morning. Well done M! The trophy was donated to the school by Mrs Sian Phillips, a previous deputy headteacher of the school.

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615