Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwobrau Presenoldeb / Attendance Prizes

Dyma'r plant lwcus enillodd y tocyn sinema i'r teulu a'r hamper Nadolig. Cafodd eu henwau eu dewis o'r het oedd yn cynnwys pob disgybl llwyddodd i gael 100% presenoldeb am y tymor (tocynnau sinema) a 100% am yr wythnos olaf (hamper Nadolig).

 

Here are the lucky children who have won a family cinema ticket and a Christmas hamper. Their names were chosen from a hat which included the names of all children who gained 100% attendance this term (cinema tickets) and 100% during the last week (Christmas hamper).

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615