Home Page

Gwobrau Ymddygiad / Behaviour Awards

Dyma'r plant sydd wedi derbyn gwobr ymddygiad rhagorol - 60 tocyn da iawn! Gwych!

Here are the children who have won an exceptional behaviour award - 60 well done tickets! Fantastic!