Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwobrau Ymddygiad / Behaviour Awards

Dyma'r plant sydd wedi derbyn gwobr ymddygiad rhagorol - 60 tocyn da iawn! Gwych!

Here are the children who have won an exceptional behaviour award - 60 well done tickets! Fantastic!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615