Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwyl Cerdd Dant

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gystadlu yn yr Wyl Cerdd Dant ym Mhorthcawl heddiw:

Congratulations to everyone who competed in the Gwyl Cerdd Dant in Porthcawl today:

 

Abi a Menna - Unawd Alaw Werin

Parti Llefaru

Parti Alaw Werin

Parti Cerdd Dant

 

Daeth y Parti Llefaru yn 3ydd! Gwych! Diolch i'r rhieni a'r staff am eu cefnogaeth!

The Recitation Group came 3rd! Fantastic! Thank you to the parents and staff for their support!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615