Home Page

Gwyl Cerdd Dant

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gystadlu yn yr Wyl Cerdd Dant ym Mhorthcawl heddiw:

Congratulations to everyone who competed in the Gwyl Cerdd Dant in Porthcawl today:

 

Abi a Menna - Unawd Alaw Werin

Parti Llefaru

Parti Alaw Werin

Parti Cerdd Dant

 

Daeth y Parti Llefaru yn 3ydd! Gwych! Diolch i'r rhieni a'r staff am eu cefnogaeth!

The Recitation Group came 3rd! Fantastic! Thank you to the parents and staff for their support!