Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwyl Coed Nadolig / Christmas Tree Festival

Bu blwyddyn 3 yn canu yng Ngwyl Coed Nadolig yn Eglwys Dewi Sant bore 'ma. Mae'r clwb celf wedi addurno coeden yn yr Egwlys - beth am alw mewn dros y penwythnos i'w weld?

 

Y​ear 3 have been singing in the Christmas Tree Festival in St David's Church this morning. The art club have decorated a tree in the festival - why not call in to see it over the weekend?

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615