Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Helpu Eraill / Helping Others

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn casglu nwyddau ar gyfer y bobl a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd ym Maesteg. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The School Council have been collecting goods for the people affected by the floods in Maesteg. Thank you to everyone who contributed.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615