Home Page

Helpu Eraill / Helping Others

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn casglu nwyddau ar gyfer y bobl a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd ym Maesteg. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The School Council have been collecting goods for the people affected by the floods in Maesteg. Thank you to everyone who contributed.