Home Page

Hwyl Fawr / Farewell Mrs Kyte

Ymddeoliad hapus iawn i Mrs Kyte - 31 mlynedd yn gofalu am blant yr ysgol. DIOLCH!

A very happy retirement to Mrs Kyte - 31 years of caring for our pupils. THANK YOU!