Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Hwyl Fawr / Farewell Mrs Kyte

Ymddeoliad hapus iawn i Mrs Kyte - 31 mlynedd yn gofalu am blant yr ysgol. DIOLCH!

A very happy retirement to Mrs Kyte - 31 years of caring for our pupils. THANK YOU!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615