Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Hwyl yn Llangrannog / Fun in Llangrannog

Cafodd Blwyddyn 5 a 6 llawer o hwyl yn Llangrannog dros y penwythnos! Pawb wedi blinio heddi! Diolch i Mrs Williams a Mrs Jenkins and fynd a'r plant.

​Year 5 and 6 had a lot of fun in Llangrannog over the weekend. Everyone is tired today! Thank you to Mrs Williams and Mrs Jenkins for taking the children.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615