Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Hyfforddiant Arweinwyr Digidol / Digital Leaders Training

Bu Arweinwyr Digidol Blwyddyn 5 yn derbyn hyfforddiant HWB yn Ysgol Pencae heddiw. 

The Year 5 Digital Leaders received HWB training in Ysgol Pencae today. 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615