Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

HYSBYSIAD DIWEDDARAF/LATEST UPDATE

Rydym dal yn aros i glywed gan Dŵr Cymru felly ar hyn o bryd mae'n amhosib cadarnhau os bydd yr ysgol ar agor neu beidio yfory. Bydd neges pellach am 7.30 yn y bore.

 

We are still waiting to hear from Welsh Water so as yet we can't confirm whether or not the school will be open. There will be a further update at 7.30am tomorrow. Diolch 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615