Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Jygiau Nadolig / Christmas Jugs

Jygiau Nadolig ar werth - £20. Dim ond 30 ar ol! Cysylltwch a'r ysgol os hoffech brynu un.

 

Christmas Jugs for sale - £20. Only 30 left! Please contact the school if you wish to purchase one.

 

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615