Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i Ellie Shearan ym Mlwyddyn 4 am ennill y gystadlaeuaeth dylunio poster i hysbysebu Pared Nadolig y Dref. Bydd Ellie yn gyfrifol am droi goleuadau'r dref ymlaen ar y 5ed o Ragfyr. Da iawn Ellie!

 

Congratulations to Ellie Shearan in Year 4 on winning the poster competition to design a poster to advertise the Christmas Parade in Town. Ellie will be responsible for turning on the lights in town on December the 5th. Well done Ellie!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615