Home Page

Llongyfarchiadau / Congratulations

Llongyfarchiadau i Ellie Shearan ym Mlwyddyn 4 am ennill y gystadlaeuaeth dylunio poster i hysbysebu Pared Nadolig y Dref. Bydd Ellie yn gyfrifol am droi goleuadau'r dref ymlaen ar y 5ed o Ragfyr. Da iawn Ellie!

 

Congratulations to Ellie Shearan in Year 4 on winning the poster competition to design a poster to advertise the Christmas Parade in Town. Ellie will be responsible for turning on the lights in town on December the 5th. Well done Ellie!