Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Menter Bro Ogwr

Neges wrth Amanda Jaine Evans (Prif Swyddog Iaith, Menter Bro Ogwr):

 

Hoffwn eich hysbysu bod Gŵyl Gymraeg Menter Bro Ogwr 2015 yn cael ei gynnal yn ystod y cyfnod 25.06.15 - 03.07.15 gyda nifer fawr o ddigwyddiadau cyffrous yn cael eu cynnig ar gyfer pob oedran.


Gobeithio eich bod chi'n barod i ddathlu gyda ni gan fynychu a chefnogi'r digwyddiadau cyffrous yma. Rwy'n atodi’r posteri ar eich cyfer. Byddwn ni wir yn gwerthfawrogi tasech chi’n hysbysebu pob digwyddiad ymysg eich sefydliadau. Byddai’n wych cael cymaint o bobl â phosib i fynychu'r digwyddiadau cyffrous ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Edrychaf ymlaen at eich gweld yn rhai o'r digwyddiadau.

 

Please see below the posters from Menter Bro Ogwr advertising a number of events happening in the area between 25.06.15 and 03.07.15 .

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615