Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Noson Ffilm / Film Night

Cynhaliwyd noson ffilm heno i ddathlu gwaith ein prosiect ysgol greadigol.

We held a film night tonight to celebrate the work of our creative school project.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615