Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Oriel Gelf / Art Exhibition

Diolch i bawb am gefnogi'r Oriel Gelf - roedd yn gyfle gwych i ddathlu gwaith celf y plant!

Thank you to everyone who supported the Art Exhibition - it was a fantastic opportunity to celebrate the children's art work!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615