Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Parti Mistar Urdd / Mr Urdd's Party

Cynhalion ni barti i Mistar Urdd heddiw i ddathlu ei benblwydd yn 40. Cafwyd llawer o hwyl yn dawnsio ac yn canu gyda Mistar Urdd. Trefnon ni gystadleuaeth i ddylunio cerdyn penblwydd i Mistar Urdd hefyd (enillwyr yn y lluniau isod). Codwyd £218.15, bydd hwn yn cael ei roi i Bwyllgor Apel Maesteg ar gyfer yr Eisteddfod sy'n dod i'n hardal yn 2017. Diolch i bawb am eich cefnogaeth!

We held a party for Mr Urdd today to celebrate his 40th birthday. The children had a lot of fun dancing and singing with Mr Urdd! We also held a competition to design a birthday card for Mr Urdd (winners pictured below). £218.15 was raised and will go to the Maesteg Appeal Committee for the Eisteddfod in our area next year. Thank you all for your support!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615