Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Presenoldeb 100% Attendance

Disgyblion 100% presenoldeb y tymor! 65 o blant! Gwych! Llongyfarchiadau!

Children with 100% attendance this term! 65 children! Excellent! Congratulations!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615