Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Presenoldeb 100% Attendance

Dyma ddisgyblion presenoldeb 100% tymor yr hydref a gwanwyn! Waw! Ardderchog!

Here are the pupils who have achieved 100% attendance for the autumn and spring term! Wow! Excellent!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615