Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Presenoldeb / Attendance

Da iawn i'r disgyblion sydd wedi ennill gwobrau presenoldeb y tymor yma.

Well done to the children who have won attendance prizes for this term.

 

Aur / Gold - 100%

 

73 o ddisgyblion / pupils

 

Arian / Silver - 99-98%

 

49 o ddisgyblion / pupils

 

Efydd / Bronze - 97-96%

 

51 o ddisgyblion / pupils

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615