Home Page

Presenoldeb / Attendance

Ein targed Ysgol yw 96% / Our School Target is 96%

 

Presenoldeb yr ysgol ar gyfer yr wythnos yma yw: 97.1%

Attendence for this week is: 97.1%

 

1af : Dosbarth Miss Hicks - 100%

 

2il: Dosbarth Miss Jones - 99.2%

 

3ydd: Dosbarth Mr.Weekly - 99.1%