Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Presenoldeb / Attendance

Dyma'r dosbarthiadau ddaeth i'r brig o ran presenoldeb eleni....da iawn!

Here are the classes that came out on top in terms of attendance this year...well done!

 

1af / 1st Blwyddyn 3 Dosbarth Mrs Cornish / Year 3 Mrs Cornish's Class
2il / 2nd Blwyddyn 4/5 Dosbarth Miss Thomas / Year 3/4 Miss Thomas' Class
3ydd / 3rd Blwyddyn 5/6 Dosbarth Mr Davies / Year 5/6 Mr Davies' Class

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615