Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Prosiect Creadigol / Creative Project

Mae'r gwaith ar ail flwyddyn ein prosiect creadigol wedi dechrau. Bydd Bl 5 a 6 dosbarth Mrs Lewis yn gweithio gyda 3 ymarferydd creadigol yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu sgiliau llafar, ysgrifennu a digidol wrth astudio ac animeiddio'r chwedl 'Y Ferch o Gefn Ydfa'. Dyma'r plant yn gweithio gyda ein ymarferydd creadigol cyntaf, yr actor Danny Grehan. Mae Danny wedi bod yn gweithio ar sgiliau llafar a pherfformio wrth adrodd stori.

We have started the work on the second year of our creative project. Year 5 and 6, Mrs Lewis' class will be working with 3 creative practitioners during the year to develop oracy, writing and digital skills. Here are the children working with our first creative practitioner, the actor Danny Grehan. Danny has been working on literacy and performing skills through story telling.

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615