Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Prosiect Parc Maesteg / Maesteg Park Project - they need your votes!

Prosiect Maes chwarae anabl ym Mharc Maesteg

 

Mae Ffrindiau Parc Maesteg  eisiau seddi cylchfan a sigleni addas i bobl anabl ym Mharc Maesteg. Dim ond un cylchfan fel hyn sydd ym Mhenybont ar Ogwr ac rydyn ni eisiau i bob plentyn i fwynhau chwarae yn y parc.  Bydd y prosiect yn costio tua ugain mil o bunnoedd ond rydyn ni’n gobeithio ennill y cyllid o Gynllwyn Cymunedol Aviva.

 

I ennill y grant mae’n rhaid i ni godi miloedd o bleidleisiau o bobl Maesteg a Chwm Llynfi

 

I bleidleisio ewch i:

https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/16-1014

 

Os ydych chi eisiau pleidleisio dros y prosiect maes chwarae anabl yn y parc Maesteg:

  1. Cliciwch ar y cysylltiad a darllenwch  disgrifiad y prosiect.

  2. Byddwch chi’n gweld bocs gyda rhif cyfredol ein pleidleisiau ni.

  3. Dan y bocs cliciwch ar y geiriau ‘Register or log in’

  4. Ar y tudalen nesaf dilynwch y cysylltiad ‘ Cofrestwch nawr’ – rhowch eich cyfeiriad ebost a dyfeisiwch gyfrinair

  5. Arhoswch am ebost o Aviva i gadarnhau eich cyfeiriad ebost. 

  6. Atebwch dau gwestiwn a wedyn chwiliwch am y prosiect ym Maesteg. 

  7. Pleidleisiwch -  bydd deg pleidlais gennych chi.

    Ar hyn o bryd mae tua pedair mil pleidlais gyda  Ffrindiau Parc Maesteg ond rydyn ni angen mwy

 

Diolch yn fawr am eich help chi,

 Lynne

 Ffrindiau Parc Maesteg

 

 

Maesteg Welfare Park Wheelchair accessible roundabout and fully supported swings project

 

The Friends of Maesteg Welfare Park want to install a wheelchair accessible roundabout and fully supported swings in Maesteg Welfare Park.  There is only 1 such roundabout in the Bridgend county and we feel there is a need so that every child can enjoy playing in the park.

 

The project will cost 20 thousand pounds and will take a lot of fundraising, but we have entered the project into the Aviva Community Fund scheme in the hope of becoming a finalist and ultimately winning the complete funding.

 

However, we need thousands of votes from the community to become a finalist.

We already have nearly 4000 votes but need more.

 

 If you want to vote here is the link:-

https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/16-1014

 

 Here is a step by step guide to vote :-

1. Click on the link - it takes you immediately to a description of our project
2. You will see a box with the number of votes we currently have - under that click on the words 'Register or log in'
3. On next page, click on 'Register now' - you will need to give your email address and make up a password
4 Wait for an activation email and click on 'Confirm your email address' - you will be asked 2 questions and then search for the project in Maesteg - cast your votes.

It only takes a few minutes and we will be really grateful. This project will go ahead with lots of fundraising if we don't get anywhere in this scheme, but your votes could make the installation of this inclusive play equipment far more immediate.

 

Please use as many email addresses as you have and share the link to others.

 

Many thanks

Lynne

Friends of Maesteg Welfare Park

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615