Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon

Cawsom ein diddanu prynhawn yma gan y plant sy'n derbyn gwersi offerynnol yn yr ysgol - pres, chwythbrennau a thelynau. Da iawn i bawb wnaeth gymryd rhan ac i Mrs Martin, Mr Morgan a Mr Mainwaring am hyffroddi'r plant.

We were entertained this afternoon by the children who receive instrumental lessons in school - brass, woodwind and harps. Well done to everyone who took part and to Mrs Martin, Mr Morgan and Mr Mainwaring for teaching the children. We hope you continue to enjoy playing your instruments!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615