Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Raffl Fawr / Grand Raffle

Dyma enillwyr y Raffl Fawr...llongyfarchiadau! Cysylltwch a'r ysgol i drefnu codi eich gwobr.

Here are the Grand Raffle winners...congratulations! Please contact the school to arrange to collect your prize.

Enw/Name Gwobr/Prize
A. Murray Beic/Bike
Leonard Adams Taleb Sinema / Cinema Voucher
Amanda Woodcock Te Prynhawn / Afternoon Tea Louchis
Maria Moore Cot / Coat
Esyllt Richards Taleb / Voucher
M. Rawle Wireless Speakers
Rod Harris Tedi / Teddy
Rhodri Bwye Losiyn / Sweets
Yvonne Simes Losiyn / Sweets

Neil Rogers

(Evie Price)

Jig-so/Jigsaw

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615