Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Rygbi / Rugby

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am ddod yn 2il yng nhwrnament yr Urdd heddiw! Gwych fechgyn!

Congratulations to the rugby team for coming 2nd in the Urdd tournament today! Fantastic boys!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615