Home Page

Rygbi / Rugby

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am ddod yn 2il yng nhwrnament yr Urdd heddiw! Gwych fechgyn!

Congratulations to the rugby team for coming 2nd in the Urdd tournament today! Fantastic boys!