Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Rygbi / Rugby

Llongyfarchiadau i'r tim rygbi am ddod yn gyntaf yn nhwrnament ysgolion Maesteg heddiw am yr ail flwyddyn yn olynol! Da iawn fechgyn a diolch i Miss Evans am eu hyfforddi!

 

Congratulations to the rugby team for coming first in the Maesteg school's tournament today for the second year running)! Well done boys, and thank you to Miss Evans for coaching the team!

 

Y Tim / The Team:

Elis

Coby

Rhys

Adam

Scott

Ben

Josh

Kai

George

Kian

Oliver

Morgan

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615