Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Seremoni Wobrwyo Blwyddyn 6 / Year 6 Award Ceremony

Rydym yn ffarwelio a Blwyddyn 6. Dyma nhw yn eu Seremoni Wobrwyo heddiw. Pob lwc i chi gyd yn yr ysgol gyfun ac i'r dyfodol!

 

We bid farewell to Year 6 this week. Here they are in the Award Ceremony today. Good luck to you all in the secondary school and for the future!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615