Home Page

Seremoni Wobrwyo Blwyddyn 6 / Year 6 Award Ceremony

Rydym yn ffarwelio a Blwyddyn 6. Dyma nhw yn eu Seremoni Wobrwyo heddiw. Pob lwc i chi gyd yn yr ysgol gyfun ac i'r dyfodol!

 

We bid farewell to Year 6 this week. Here they are in the Award Ceremony today. Good luck to you all in the secondary school and for the future!