Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Sgorio Noddedig / Euro Sponsor Event

Codwyd £1950! Gwych! Diolch i bawb am gefnogi! Bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at ddatblygu'r amgylchedd allanol.

£1950 was raised! Fantastic! Thank you for supporting! The money raised will go towards developing the outside environment.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615