Home Page

Siarad Cyhoeddus/ Public Speaking

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus. Da iawn  a llongyfarchiadau i'r tim ac i un aelod o flwyddyn 5 am ennill y wobr 'Cadeirydd Gorau'.

 

Public Speaking Competition. Well done and congratulations to the team, especially one member for winning the 'Best Speaker' Award.