Home Page

Sport Relief

Codwyd £294.04 ar gyfer Sport Relief heddi, diolch! Bu'r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyl yn ystod y dydd er mwyn hybu a chefnogi'r achos.

 

We raised £294.04 for Sport Relief today, thank you! The pupils took part in various fun activities during the day to support and promote the cause.