Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Swyddi Addysgu / Teaching Posts

Gwelir gwybodaeth am 2 swydd addysgu dros dro yn yr ysgol yn yr adran 'Amdanom ni' ar y wefan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a'r ysgol. Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd.

 

Please see information about 2 temporary teaching posts in school in our 'About Us' section of the website. For more information, please contact the school. Click here to view the job description.

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615