Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Ymweld a'r Gymuned / Visiting the Community

Heddiw, bu plant yr ysgol yn ymweld a'r gymuned.

Today, children from the school visited the community. 

 

Hyfrydol Care Home - Merched Blwyddyn 6 / Year 6 Girls

Bryncelyn Care Home - Blwyddyn 5 / Year 5

TESCO - Blwyddyn 2 / Year 2

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615