Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Ymwelwyr o Frasil / Visitors from Brazil

Bu ymwelwyr o'n hysgol bartner ym Mrasil yn ymweld â'r ysgol yn ystod Mis Ionawr.

We had visitors from our partner school in Brazil during the month of January.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615