Home Page

YSGOL AR AGOR/SCHOOL IS OPEN

Mae Dŵr Cymru wedi trwsio'r pibau dŵr ger yr ysgol felly mae'r ysgol ar agor fel arfer heddiw. Cofiwch- Diwrnod y Llyfr!

 

Welsh Water have repaired the water pipes in the school area therefore school will be open as usual today. Remember we are celebrating World Book Day!