Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Ysgol Greadigol / Creative School

Mae Ysgol Cynwyd Sant wedi ei hadnabod fel Ysgol Greadigol and yn gweithio mewn partneriaeth gyda Cyngor Celfyddydau Cymru ar prosiect 'Creadigol' (mwy o wybodaeth i ddilyn!) Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddylunio logo ar gyfer ein Statws Ysgol Greadigol. Bu cyfle i bob disgybl i ddylunio logo. Cafodd y logo gorau o bob dosbarth ei ddewis ac yna cafodd cymuned yr ysgol (plant, staff, rhieni ac ymwelwyr) y cyfle i bleidleisio am eu hoff logo. Logo Seran Pates cafodd y mwyaf o bleidleisiau a bydd y logo yma yn cael ei ddefnyddio fel ein Logo Ysgol Greadigol. Da iawn Seran!

 

Ysgol Cynwyd Sant has been recognised as a 'Creative School' and is working in partnership with the Arts Council of Wales on a 'Creative' project (more info. to come!) We held a competition at school to design a logo for our Creative School Status. All children were invited to design a logo. The best logo from each class was chosen and then the school community (children, staff, parents and visitors) were invited to vote for their favourite logo. Seran Pates' logo received the most votes and will be used as our Creative School Logo. Well done Seran!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615