Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Ysgolion Iach / Healthy Schools

Mae'r ysgol wedi derbyn statws 'Ysgolion Iach' - llongyfarchiadau a diolch i bawb!

 

The school has been awarded the 'Healthy Schools' status - congratulations and thank you to all involved!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615