Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Zambia

Mae Miss Jones, Mrs Williams a Mrs Cornish yn cael amser bendigedig yn Ysgol N'gombe, Lusaka, Zambia! Profiad anhygoel! Maen nhw'n edrych ymlaen at rannu eu profiadau gyda ni ar ol hanner tymor.

 

Miss Jones, Mrs Williams and Mrs Cornish are having a fantastic time in N'gombe School, Lusaka, Zambia. An amazing experience! They are looking forward to sharing their experiences with us after half term.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615