Home Page

Oriel / Gallery

Croeso i'r oriel! Dyma amrywiaeth o luniau o weithgareddau'r ysgol! Mwynhewch!

 

Welcome to the gallery! Please take a look and enjoy the pictures of various school activities!

 

 

 

Pel-droed Merched yr Urdd - 3ydd!!! Da iawn wir!!

Nadolig

'Rhiannon Art'

Cystadleuaeth Carol yr Ŵyl

Carol Buddugol yr Ysgol yng Nghystadleuaeth Carol yr Wyl.

The school's winning carol for the compeition Carol yr Wyl.

Ffarwel

Blwyddyn 6 yn canu eu can ffarwel yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing their farewell during our farewell assembly today.

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Blwyddyn 6 yn canu Bugeilio'r Gwenith Gwyn yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing Bugeilio'r Gwenith Gwyn during our farewell assembly today.

Seremoni Wobrwyo Bl 6 2015 / Yr 6 Award Ceremony

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon

Murlun Hanes yr Ysgol / School History Mural

Gweithdy Helen Elliott / Helen Elliott Workshop