Home Page

Oriel / Gallery

Croeso i'r oriel! Dyma amrywiaeth o luniau o weithgareddau'r ysgol! Mwynhewch!

 

Welcome to the gallery! Please take a look and enjoy the pictures of various school activities!

 

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Pel-droed Merched yr Urdd - 3ydd!!! Da iawn wir!!

Nadolig

Nadolig 1
Nadolig 2
Nadolig 3
Nadolig 4

'Rhiannon Art'

'Rhiannon Art' 1
'Rhiannon Art' 2
'Rhiannon Art' 3

Cystadleuaeth Carol yr Ŵyl

Carol Buddugol yr Ysgol yng Nghystadleuaeth Carol yr Wyl.

The school's winning carol for the compeition Carol yr Wyl.

Ffarwel

Blwyddyn 6 yn canu eu can ffarwel yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing their farewell during our farewell assembly today.

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Blwyddyn 6 yn canu Bugeilio'r Gwenith Gwyn yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing Bugeilio'r Gwenith Gwyn during our farewell assembly today.

Seremoni Wobrwyo Bl 6 2015 / Yr 6 Award Ceremony

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 1
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 2
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 3
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 4
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 5
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 6
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 7
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 8
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 9
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 10
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 11

Murlun Hanes yr Ysgol / School History Mural

Murlun Hanes yr Ysgol / School History Mural 1

Gweithdy Helen Elliott / Helen Elliott Workshop