Home Page

YCS yn y Gymuned / YCS in the Community

Plant yr ysgol yn ymweld a'r gymuned - Nadolig 2016.

Children of the school visiting the community - Christmas 2016.

Hyfrydol Care Home

Bryncelyn Care Home

TESCO

Ffilmio ar gyfer prosiect creadigol yn Llangynwyd.

Filming for a creative project in Llangynwyd.

Y Ferch o Gefn Ydfa

Gwasanaeth carolau yn Eglwys Sant Mihangel.

Carol service at St Michael's Church.

Mae'r Cyngor Ysgol wedi bod yn casglu nwyddau ar gyfer y bobl a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd ym Maesteg. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The School Council have been collecting goods for the people affected by the floods in Maesteg. Thank you to everyone for contributing.

Buodd Blwyddyn 3 yn canu yng Ngwyl Coed Nadolig yn Eglwys Dewi Sant.

Year 3 sang at the Christmas Tree Festival at St David's Church.