Home Page

Meithrin/Nursery Mrs Bartley

 

Seren yr wythnos!/Star of the week!

Picture 1 16.9.16
Picture 2 23.9.16
Picture 3 30.9.16
Picture 4 7.10.16
Picture 5 14.10.16
Picture 6 21.10.16
Picture 7 4.11.16
Picture 8 11.11.16
Picture 9 18.11.16
Picture 10 25.11.16

Dynion Tan yn ymweld! - Firemen came to visit! 11.10.16

Dyma ni yn ymarfer arddodiaid drwy chwarae ar y teganau meddal mawr.

Here we are practising prepositions through playing on the soft play equipment.

Picture 1 ar hyd - along
Picture 2 trwy - through
Picture 3 i lawr - down
Picture 4 ar y gwaelod - at the bottom
Picture 5 dros - over

Dysgon ni am anifeiliaid sy'n gaeafgysgu, ac sy'n paratoi am y gaeaf drwy gasglu bwyd ac adeiladu nythod. Dyma ni yn creu cartref i Dewi'r draenog ac yn cwrdd a 'Jeff' y crwban!

We learned about animals that hibernate, and prepare for winter by collecting food and building nests. Here we are making a home for Dewi the hedgehog and meeting 'Jeff' the tortoise! 

Dyma ni yn gwneud bisgedi Pudsey ar ddiwrnod Plant mewn angen.

Here we are making Pudsey biscuits on Children in need day.

Beth sydd yn y twba heddiw? What's in the tub today?

 

Picture 1 Jeli
Picture 2 Tywod
Picture 3 Dwr