Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bl 1a2 / Yr 1&2 Miss Evans

Croeso i ddosbarth Miss Evans

Dyma ni yn didoli sbwriel i'r bin sbwriel cywir.

Here we are sorting the rubbish out in to the correct bins.

 

 

Ymweliad Mr.Urdd

Thema archarwyr!!

Rhai wedi ceisio creu clogwyn wrth ddŵr i Mici Mwnci

Diwrnod crempogau

 

Plant wedi mwynhau prynu a blasu'r crempogau hyfryd 

Blwyddyn newydd Tseina, cycle i flash bwyd traddodiadol
Gwaith TGCh dylunio car
Ymwelwyr

Hetiau pasg 
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615