Home Page

Bl 1a2 / Yr 1&2 Miss Evans

Croeso i ddosbarth Miss Evans

Dyma ni yn didoli sbwriel i'r bin sbwriel cywir.

Here we are sorting the rubbish out in to the correct bins.

 

 

Ymweliad Mr.Urdd

Thema archarwyr!!

Rhai wedi ceisio creu clogwyn wrth ddŵr i Mici Mwnci

Diwrnod crempogau

 

Plant wedi mwynhau prynu a blasu'r crempogau hyfryd 

Blwyddyn newydd Tseina, cycle i flash bwyd traddodiadol
Gwaith TGCh dylunio car
Ymwelwyr

Hetiau pasg