Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mr R Weekley

1. Mamma Mia

1. Mamma Mia

 

Croeso mawr i chi gyd,

I’n cyngerdd ‘Dolig ni.

Stori geni Crist,

Adroddwn ni i chi.

 

Stori wahanol, nid traddodiadol,

Duw eisiau dewis,

Cymeriadau i fod yn rhan,

O’i gynllun mawr ‘THE BIG PLAN!’

 

Sut fydd dewis cymeriadau ‘sgwn i?

Pwy fydd eisiau bod yn rhan o ddifri?

 

Wow.........

 

Mamma Mia, rhaid i ni ddewis,

Pwy? Pwy? Fydd yn rhan o’r cynllun?

 

Mamma Mia, rhaid i ni ddewis,

Pwy? Pwy? Fydd yn rhan o’r cynllun?

 

Rhaid cael pobl cyffredin,

Ceisio osgoi Herod y Brenin.

Pwy? Pwy? Fydd yn rhan o’r cynllun?

 

Mamma Mia, rhaid i ni wybod,

Pwy? Pwy? Pwy sy’n mynd i ddewis?

2. Cân Mair a Joseff / Cân olaf (Good Morning Baltimore)

2. Can Mair a Joseff

Wooow

Joseff a Mair o Nasareth bell yn canu,

Wooow

I ddangos i chi bo ni’n barod,

I fagu yr Iesu.

 

Par gonest a gwir, fe dd’wedwn yn glir,

Saer a morwyn yn fodlon gwas’naethu,

Wooow

Rhowch gyfle i ni i gael dangos i chi bo ni’n driw.

 

Carwn di Iesu,

Er anheilwng y teimlwn ni,

Rhown ein bywydau oll i ti,

Molianwn, clodforwn di.

 

Carwn di Iesu,

Cei pob cyfle a’n cariad cu,

Rhown bopeth o’n heiddo i ti,

Brenin Byd wyt ti!

3. Bugeiliaid a'r Angylion (Dancing Queen)

3. Bugeiliaid a’r Angylion (Dancing Queen)

Seiniwch Glod, Llawenhewch

Daeth baban yn frenin i’n byd

Www

Clywch lu’r nef, yn seinio’n un

Ganwyd Ceidwad Byd!

 

Gwelsom olau fry uwchben

Angel a ddaeth lawr o’r nen

Newyddion mwyaf llawen

Am eni Iesu Grist

Rhaid i ni fynd ar frys

 

Gwylion praidd yr oeddem ni,

Angylion glan yn canu fry,

Clywch eu can uwchlaw Bethlem,

Ganwyd Iesu Grist,

Awn i addoli’n syth,

Molianwn wir fab Duw!

 

Ef yw baban Mair,

Ei dad yn saer, gorwedd mewn gwely gwair.

Ef yw crewr Byd,

Heb wely na chrud, molwn ef o hyd.

 

Seiniwch Glod, Llawenhewch

Daeth baban yn frenin i’n byd

Www

Clywch lu’r nef, yn seinio’n un

Ganwyd Ceidwad Byd!

5. You Can't Stop the Beat

5. You can’t stop the beat

 

Mae’r cymeriadau gennym ni,

Ar gyfer stori enwoca’r byd,

Gwnaeth Simon, ‘Manda a David eu gwaith,

A’u dewis nhw i gyd.

 

Dangoson nhw y talent,

Gwneud y gwaith yn hawdd i ni.

Nawr mae’r byd yn troi o ddydd i ddydd,

A phawb yn ceisio byw yn ôl y ffydd,

Dewch mae’n amser dathlu nawr a llawenhau...

 

IESU BRENIN BYD!

 

Y doethion a’r bugeiliaid i gyd,

Mair a Joseff a’r angylion                yn hedfan lan fry,

Dewch i ganu ac i ddawnsio

A rhoi DIOLCH mawr i Dduw....

 

AM IESU BRENIN BYD!

 

Y doethion a’r bugeiliaid i gyd,

Mair a Joseff a’r angylion yn hedfan lan fry,

Dewch i ganu ac i ddawnsio

A rhoi DIOLCH mawr i Dduw....

 

AM IESU BRENIN BYD!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ddosbarth Mr Weekley

 

Picture 1

 

 

Marc y Minion sydd yn mynd adref gyda Seren yr Wythnos bob Dydd Gwener.

 

 

 

 

 

Marc the Minion goes home with Star of the Week every Friday.

Hwyl y Nadolig

Hwyl y Nadolig 1
Hwyl y Nadolig 2
Hwyl y Nadolig 3
Hwyl y Nadolig 4
Hwyl y Nadolig 5
Hwyl y Nadolig 6
Hwyl y Nadolig 7
Hwyl y Nadolig 8
Hwyl y Nadolig 9
Hwyl y Nadolig 10
Hwyl y Nadolig 11

Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety

Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 1
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 2
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 3
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 4
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 5
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 6
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 7
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 8
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 9
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 10
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 11
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 12
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 13
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 14
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 15
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 16
Dyma ni yn mwynhau dysgu am E-Ddiogelwch / Here we are enjoying learning about E-Safety 17

Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre

Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 1
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 2
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 3
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 4
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 5
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 6
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 7
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 8
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 9
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 10
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 11
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 12
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 13
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 14
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 15
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 16
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 17
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 18
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 19
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 20
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 21
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 22
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 23
Diwrnod Crempogau yng Nghanolfan Fairfield / Pancake day at Fairfield Centre 24

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Diwrnod y Llyfr / World Book Day 1
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 2
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 3
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 4
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 5
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 6
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 7
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 8
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 9
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 10
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 11
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 12
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 13
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 14
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 15
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 16
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 17
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 18
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 19
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 20
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 21
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 22
Diwrnod y Llyfr / World Book Day 23