Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 5 a 6/Year 5 & 6 - Miss S Thomas

Adar Ysglyfaethus

🌟50

Cyfranwyr, Mentrus Creadigol

Tîm Siarad Cyhoeddus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog. Ambitious, Capable Learners

Still image for this video
Animeiddio / animations

Animeiddio

Still image for this video

Animeiddio

Still image for this video

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol. Our Enterprising, Creative Contributors.

Ein enillydd

Parêd Hetiau Pasg. Ymdrech Rhagorol!

Prynhawn Cymreig

Paratoi ar gyfer ein Prynhawn Cymreig

Diwrnod y llyfr 2018

Cân T Llew

Achubwyr Bywyd RNLI

Coginio Cawl

Ein Gwasanaeth dosbarth

Soprano_Deuawd.mp3

Alto_Deuawd.mp3

Cyfansoddi gyda Bronwen Lewis

Perfformio ein cyfansoddiadau

Cyfansoddi cyffrous

Cyflwyniadau Tywydd

Ymweliad Cymdeithas Adeiladu Principality | Principality Building Society's Visit

                                                 

 

                          

Gwasanaeth y Cofio Blwyddyn 6

Mwynhau Iwceleles

Am dro i'r Cofeb

E-ddiogelwch

Pêl-rwyd yr Urdd

Ymweliad 'Eye of the storm'

Gweithdy Tetrahedron

Alto

Soprano

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615