Home Page

Bl 5/6 -- Yr 5/6 Mr Davies

Ein thema y tymor hon yw:

 

Our theme this term is:

Ein ymweliad i Sw Briste/ Our visit to Bristol Zoo

Ein dosbarth / Our class

Gwella perfformiad aml-genre yn seiliedig ar Y Wladfa Gymreig (celfyddydau)

Still image for this video

In Flander's Fields- Delwedd a pherfformio penillion / Imagery and performing verses

Blwyddyn 5/6- Dosbarth Mr Davies. Darllennodd y plant 'In Flander's Fields' a thrafodon y gerdd. Yna fe ysgrifenont y gerdd allan yn daclus gan arlunio delweddau addas i ddangos eu dealltwriaeth o'r gerdd. Yn dilyn fe ddysgont y penillion ac fe berfformiont o flaen y dosbarth. Dyma rhai o'r enghreifftiau yn y clip fideo.

Chwarae rôl allan o lyfr 'Diffodd y sêr'

Blwyddyn 5/6: Dosbarth Mr Davies. Daeth llyfr 'Diffodd y sêr' (Haf Llewelyn) yn fyw wedi i'r plant gynhyrchu sgript o ansawdd uchel. Seiliwyd y sgript ar benodau cyntaf y llyfr pan roedd Hedd Wyn yn cael ei ffarwelio i ryfel (a'r digwyddiadau a ddilynodd i fyny ac ar ôl hyn).

Ffrwdrad finegr a phowdr pobi! / Vinegar and baking powder explosion!

Still image for this video
Hwyl yn dilyn ein arbrawf diddorol/ Fun following our interesting experiment

Amserlen Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 Timetable

Amserlen Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 Timetable 1

 

Cymeriadau Cyfarwydd

 

Cownt Pedwarddffordd / Count Fourways 

Lleu

Pim

Pom

Sgwiglyn

Beth ymarfer ar gyfer ein profion wythnosol? Curwch CLIC!

Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show

Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 1
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 2
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 3
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 4
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 5
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 6
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 7
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 8
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 9
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 10
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 11
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 12
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 13
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 14
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 15
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 16
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 17
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 18
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 19
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 20
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 21
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 22
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 23
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 24
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 25
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 26
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 27
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 28
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 29
Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show 30

Lluniau dosbarth

Anystywallt!

Still image for this video
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (Bala 2014). Cystadleuaeth Offerynnol Creadigol (Blynyddoed 4, 5 a 6).

Sut i ennill tocynnau Da Iawn? 

Gemau a gweithgareddau hwyl ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg/ Fun games and activities online through the medium of Welsh

 

http://www.toytheater.com/index.php?language=cy

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/gemau/

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/ieithgi/