Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bl 5/6 -- Yr 5/6 Mr Davies

Ein thema y tymor hon yw:

 

Our theme this term is:

Ein ymweliad i Sw Briste/ Our visit to Bristol Zoo

Ein dosbarth / Our class

Gwella perfformiad aml-genre yn seiliedig ar Y Wladfa Gymreig (celfyddydau)

Still image for this video

In Flander's Fields- Delwedd a pherfformio penillion / Imagery and performing verses

Blwyddyn 5/6- Dosbarth Mr Davies. Darllennodd y plant 'In Flander's Fields' a thrafodon y gerdd. Yna fe ysgrifenont y gerdd allan yn daclus gan arlunio delweddau addas i ddangos eu dealltwriaeth o'r gerdd. Yn dilyn fe ddysgont y penillion ac fe berfformiont o flaen y dosbarth. Dyma rhai o'r enghreifftiau yn y clip fideo.

Chwarae rôl allan o lyfr 'Diffodd y sêr'

Blwyddyn 5/6: Dosbarth Mr Davies. Daeth llyfr 'Diffodd y sêr' (Haf Llewelyn) yn fyw wedi i'r plant gynhyrchu sgript o ansawdd uchel. Seiliwyd y sgript ar benodau cyntaf y llyfr pan roedd Hedd Wyn yn cael ei ffarwelio i ryfel (a'r digwyddiadau a ddilynodd i fyny ac ar ôl hyn).

Ffrwdrad finegr a phowdr pobi! / Vinegar and baking powder explosion!

Still image for this video
Hwyl yn dilyn ein arbrawf diddorol/ Fun following our interesting experiment

Amserlen Blwyddyn 5 a 6/ Year 5 and 6 Timetable

 

Cymeriadau Cyfarwydd

 

Cownt Pedwarddffordd / Count Fourways 

Lleu

Pim

Pom

Sgwiglyn

Beth ymarfer ar gyfer ein profion wythnosol? Curwch CLIC!

Ein ymweliad i amgueddfa Abertawe ac i weld sioe Y Bluen Wen (RhB1) / Our visit to Swansea museum and to see 'Y Bluen Wen' (The White Feather) show

Lluniau dosbarth

Anystywallt!

Still image for this video
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (Bala 2014). Cystadleuaeth Offerynnol Creadigol (Blynyddoed 4, 5 a 6).

Sut i ennill tocynnau Da Iawn? 

Gemau a gweithgareddau hwyl ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg/ Fun games and activities online through the medium of Welsh

 

http://www.toytheater.com/index.php?language=cy

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/gemau/

 

http://www.bbc.co.uk/cymru/ieithgi/

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615