Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwisg Ysgol / School Uniform

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol. Gofynnir am gefnogaeth rhieni i sicrhau ei gwisgo. 

The school has an official school uniform. Parents are asked to ensure that it is worn.

 

Crys Polo Melyn swyddogol 

Crys Chwys Gwyrdd swyddogol 

Trowsus du
Sgert gwyrdd tywyll 

Esgidau du

Official Yellow Polo shirt

Official school sweatshirt 

Black trousers

Bottle Green skirt 

Black Shoes

 

Pan fydd y plant yn cystadlu neu’n perfformio mewn sefyllfa ffurfiol. Disgwylir iddynt wisgo crys a thei yr ysgol
(aur a gwyrdd tywyll).

When the children are competing or performing in a formal situation they are expected to wear a shirt and tie
(gold and green).

 

Dylai rhieni sicrhau fod pob eitem o ddillad wedi’i labeli’n glir ag enw’r plentyn.

Ni chaniateir gemwaith o gwbwl.

 

Parents should ensure that all items of clothing are clearly labelled with the child’s name.

No jewellery is allowed. 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615