Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 3/Year 3 Miss Herdman

Dyma ein amserlen wythnosol!

Here is our weekly timetable!!

Dyma ein arddangosfa Ysgrifennu Ysblennydd!

Here is our Big write display!

 

Dyma rhai o weithgareddau'r dosbarth yn ystod wythnos wrth-fwlio. Trafodon ni pam mae pobl yn bwlio a beth ddylwn wneud pe bai person yn fwli neu yn cael ei bwlian.

Here are some of the class activites during anti- bullying week. We dicussed why people bully and what we should do if we were a bully or if we were being bullied.   

Gweithgaredd peli eira.

Fel rhan o'n wythnos wyddoniaeth, arbrofon ni gyda cylchedau trydan, am hwyl!!

As part of science week, we experimented with circuits, what fun!!

Ymweliad wyddonol Techniquest.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615