Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 Miss Herdman

Dyma ein amserlen wythnosol!

Here is our weekly timetable!!

Dyma ein arddangosfa Ysgrifennu Ysblennydd!

Here is our Big write display!

 

Dyma rhai o weithgareddau'r dosbarth yn ystod wythnos wrth-fwlio. Trafodon ni pam mae pobl yn bwlio a beth ddylwn wneud pe bai person yn fwli neu yn cael ei bwlian.

Here are some of the class activites during anti- bullying week. We dicussed why people bully and what we should do if we were a bully or if we were being bullied.   

Gweithgaredd peli eira.

Gweithgaredd peli eira.  1
Gweithgaredd peli eira.  2
Gweithgaredd peli eira.  3
Gweithgaredd peli eira.  4
Gweithgaredd peli eira.  5
Gweithgaredd peli eira.  6
Gweithgaredd peli eira.  7
Gweithgaredd peli eira.  8

Fel rhan o'n wythnos wyddoniaeth, arbrofon ni gyda cylchedau trydan, am hwyl!!

As part of science week, we experimented with circuits, what fun!!

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ymweliad wyddonol Techniquest.