Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Derbyn/Reception - Mrs M Hunt

Croeso mawr i Ddosbarth Derbyn Mrs Hunt.  Welcome to Mrs Hunt's Reception Class.

Dyma staff y dosbarth. Here are the classroom staff Mrs Mari Hunt, Mrs Elena Lewis a Mrs Ceri Howells

Dyma rheolau ei hysgol. Mae'n bwysig eu dilyn. These are the school rules. We have to follow these rules every day.

I will listen to the adults

I will walk within the school

I wil respect other people and their possessions

I will try my best to speak Welsh at all times

Dyma Tedi Tirion. Mae Tedi Tirion yn hoffi mynd adref gyda Ser yr Wythnos. Here is Tedi Tirion. He enjoys going home with the Star of the Week.

Diwrnod Plant Mewn Angen. Children in Need Dayy

Hwre! Dyma ni yn Go Wild. Here we are at Go Wild!

Blasu ffrwythau a llysiau. Tasting fruit and vegetables

Ymarfer ar gyfer ein cyngerdd. Concert practice.

Ein cyngerdd Nadolig. Our Christmas concert.

Dathlu'r flwyddyn newydd gyda chalennig/Celebrating the New Year with Calennig

Ein walydd/ Our walls.

Gwisg Dewi Sant. St Davids Day costume

Cardiau Sul yMamau/ Mothers Day cards

Ailgylchu poteli llaeth i fwydor adar. Recycling our milk bottles to create bird feeders.

Neidio lan a lawr mewn pyllau. Jumping up and down in puddles.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615