Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 4 a 5/Year 4 & 5 - Mrs Davies-McHugh

Cyd-weithio ar ein prosiect 'Pam fod...?'

 

Collaborating on our 'Why is..?'  project 

Etholiadau 2017

2017 Elections 

'Pam fod..?' Llawer o gwestiynau i'w hateb!

'Why is...?' Lots of questions to answer! 

Cyd-gyfweld ag ymgeiswyr ar gyfer ein prosiect Ysgol Greadigol gyda phlant Ysgol Cwm Garw

Co-interviewing applicants for our Creative Schools project with pupils from Ysgol Cwmgarw

trim.6A304A88-B713-4AC4-BF36-B4B02C07032E.MOV

Still image for this video

trim.12862FDA-151F-4436-8460-FD1ADD0552AF.MOV

Still image for this video

trim.EBB4E1DA-4DC8-4413-A623-4BFD1B38A608.MOV

Still image for this video

trim.E53E553D-C0E2-4197-8F7E-BBECE3A0973E.MOV

Still image for this video
Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615