Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Blwyddyn 1 / Yr 1 Miss Morgan

 

Ein thema cyntaf ym Mlwyddyn 1 yw HAPUSRWYDD!

Our first theme in Year 1 is HAPPINESS!

 

Beth am wylio'r fideo yma i glywed am yr hyn sy'n ein gwneud yn hapus?

How about watching this video to find out what makes us happy?

Ein fideo hapusrwydd.mp4

Still image for this video

 

Yn ystod y thema hon rydym wedi bod yn edrych ar nifer o bethau, megis hanes y Titanig, arbrofi gyda deunyddiau sydd yn suddo neu'n arnofio ac edrych ar y chwedl 'Clychau Cantre'r Gwaelod'. Edrychwch ar ein dadansoddiad cerddorol o'r stori:

 

During this theme we have looked at many things, such as the history of the Titanic, exploring what materials sink and float and we have studied the Welsh folk tale 'Clychau Cantre'r Gwaelod'. Take a look at our musical interpretation of the story:

IMG_0724.mov

Still image for this video

 

Rydym ni wedi dysgu am ddeunyddiau sy'n suddo ac arnofio a defnyddio hyn i'n helpu i greu cwch sy'n arnofio! Edrychwch...

We have been learning about materials that sink and float and used this to help us create a boat that floats! Take a look...

 

 

Rydym yn mwynhau ein thema'r tymor hon, rydym wedi cael llawer o gyfleoedd i archwilio natur. Dyma ni'n defnyddio'n sgiliau rhifedd i fesur yn ansafonol a safonol ac yn creu celf amgylcheddol:

 

We are enjoying our current theme, we have had lots of opportunities to explore nature. Here we are using our numeracy skills to measure nature using standard and non-standard units and creating some environmental art:

 

Aethom ar drip i Ardd Botaneg Cymru! Roedd hi wedi bwrw glaw...ond roedd digon digon o gyfle i ddysgu ac i gael hwyl a sbri!

We went on a trip to the National Botanic Garden of Wales! It rained...but there was plenty of opportunity to learn and have fun!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615